Φωτογραφική άσκηση Νο1 «Μοτίβο»

μοτίβο (το) [motívo] : στοιχείο ή θέμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνήθως επαναλαμβάνεται.
Το μοτίβο είναι ένα βασικό στοιχείο της δημιουργίας σε όλες τις τέχνες. Στην φωτογραφία το συναντάμε σε διάφορες μορφές.

 'Φωτογραφική άσκηση Νο1 «Μοτίβο»' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.