Φωτογραφική άσκηση Νο3 «Το Λάθος»

Αυτό που σπάει την συνέχεια, που χαλά την ισορροπία, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό που αναιρεί το σωστό.
Ορίστε δώστε την εξήγηση σας για το:
Τι είναι λάθος;

 'Φωτογραφική άσκηση Νο3 «Το Λάθος»' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.